Modernitás és kreativitás. Dualitás és felelősségtudat