Szakkönyvi ajánlások

Baróti Enikő-Mészáros Attila: (Szak)ember képzés rendszerszemléletű megközelítése a felnőttképzésben

: ISBN 978-615-5391-39-2 OTF Oktatáskutató, fejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság

A könyv elsősorban arra törekszik, hogy a tanári hivatásnak nagyobb létjogosultságot, elismerést szerezzen és arra a meggyőződésre támaszkodik, hogy az egyetemeken az oktatói munkának önálló hivatásnak kell lennie. Így növekedni fog az igény jó tanárok képzésére. Ehhez azonban új fogalmi és módszertani alapokra, valamint a felnőttek tanulási folyamatainak mélyebb megértésére van szükség. Jelen írás azt célozza, hogy a felsőoktatásban folyó képzés és felnőttképzés alapjául szolgáljon, még akkor is, ha ez csak egy kezdet. Legyen többeknek segítség és indíttatás, valamint támasz ahhoz, hogy önálló tanulási és tanítási folyamataikat elmélyíthessék és fejleszthessék. Továbbá legyen segítség a fókuszpont váltáshoz, önmaguk és képzéseik megújításához. Teljes könyv letöltése a http://oktataskutato.visionext.hu/kutatasok/ alatt lehetséges (regisztráció után)

Rating:
    • param1
    • param2

Vissza