Szakkönyvi ajánlások

Baróti Enikő-Mészáros Attila: (Szak)ember képzés rendszerszemléletű megközelítése a felnőttképzésben

ISBN 978-615-5391-39-2 OTF Oktatáskutató, fejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság

A könyv elsősorban arra törekszik, hogy a tanári hivatásnak nagyobb létjogosultságot, elismerést szerezzen és arra a meggyőződésre támaszkodik, hogy az egyetemeken az oktatói munkának önálló hivatásnak kell lennie. Így növekedni fog az igény jó tanárok képzésére. Ehhez azonban új fogalmi és módszertani alapokra, valamint a felnőttek tanulási folyamatainak mélyebb megértésére van szükség. Jelen írás azt célozza, hogy a felsőoktatásban folyó képzés és felnőttképzés alapjául szolgáljon, még akkor is, ha ez csak egy kezdet. Legyen többeknek segítség és indíttatás, valamint támasz ahhoz, hogy önálló tanulási és tanítási folyamataikat elmélyíthessék és fejleszthessék. Továbbá legyen segítség a fókuszpont váltáshoz, önmaguk és képzéseik megújításához. Teljes könyv letöltése a http://oktataskutato.visionext.hu/kutatasok/ alatt lehetséges (regisztráció után)

Kahneman, Daniel: Gyors és lassú gondolkodás

ISBN 978-963-304-098-0 HVG Kiadó Zrt

Vajon mi vezérel bennünket: a gyors (intuitív) vagy a lassú (racionális) gondolkodás? Az elfogadott tudományos nézet szerint az ember természettõl fogva racionálisan gondolkodik, érzelmei és intuíciói pedig csak megzavarják. Ez a mainstream közgazdaságtan alfája és ómegája, a racionális döntéshozatal és ítéletalkotás. Mindannyian igyekszünk ennek megfelelni, azt hisszük, többnyire logikusan gondolkodunk, és ha kudarcot vallunk, másokban vagy magunkban keressük a hibát. Daniel Kahneman feje tetejére állította a racionalitásba vetett hitünket. Néhai kollégájával és barátjával, Amos Tverskyvel három évtizeden keresztül folytatott pszichológiai kísérleteikbõl azt a következtetést vonták le, hogy elménk nem mindig olyan racionális, mint feltételezzük. Intuícióink, érzelmeink, benyomásaink - hibáival, torzításaival és zsenialitásával együtt - lényeges szerepet kapnak elemzõ logikánkban. Gyors és lassú gondolkodásunk kölcsönösen hat egymásra, és ha kitüntetett szerepet tulajdonítunk a racionalitásnak, önmagunkat csapjuk be. Ahogy Kahneman fogalmaz:

Carl R. Rogers: Valakivé válni - A személyiség születése

Rogers üzenete egyszerű: mindenki rendelkezik azzal a belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára, hogy boldog és hasznos életet éljen. Ha megfelelő attitűddel fordulunk embertársaink felé, ezzel elősegíthetjük, hogy felszabaduljanak ezek az erőforrásaik, bölcsebbek, egészségesebbek, konstruktívabbak legyenek a döntéseik. Ez a könyv nem „népszerű pszichológia", nem is könnyű olvasmány. Mégis több mint 60 nyelven megtalálta az utat az emberekhez. Carl R. Rogers a 80-as években kétszer járt Magyarországon: 300 embernek „vezetett" csoportos foglalkozást. Reméljük, hogy ezzel a könyvvel a hangja minden magyar emberhez eljut, aki szabadabb, teljesebb életet akar élni.

Vissza