Magunkról

Dr. Baróti Enikő

Egyetemi docens, mérnök-mérnöktanár, mentálhigiénés szakember vagyok. 20 éve oktatok a felsőoktatásban. Elkötelezettje vagyok az oktatás fejlesztésének, minőségének a javításában. Aktív megvalósítója voltam olyan oktatói képzési struktúra kialakításának, amely az oktatók rendszeres fejlődési, megújulási és közösségépítési lehetőségét biztosítja. Saját pedagógiai rendszert sikerült kifejleszteni, amely segítséget ad mindenkinek, aki új szemléletű oktatási környezet megalkotását szeretné.
Pszichodráma vezetőként személyiségfejlesztéssel foglalkozom. Rendszeresen tréningeket, egyéni konzultációkat tartok.

Mottó
„Mindig tanulni! Hinni az emberi fejlődésben és abban, hogy egymásnak segítői lehetünk! Hiszen rá vagyunk utalva arra, hogy kapcsolatban legyünk! Kapcsolatban! És ez a legnagyobb kaland!”

Dr. Mészáros Attila

Több, mint 20 éve végeztem mérnök-mérnöktanárként. Azóta dolgoztam oktatási és nagyvállalati világban. Sok évet töltöttem el az Audi Hungaria Motor Kft-nél, mint minőségbiztosítási mérnök és tréner.  Doktori disszertációmat is a nagyvállalatoknál lévő felnőttképzési rendszerekből írtam. Majd az egyetemi szférába kerülve annak humánerőforrás-fejlesztéséven foglalkoztam. Projektvezetőként és szakmai vezetőként több, mint 10 pályázatot sikerült befejezni. 2016-tól ICF akkreditációval rendelkező coach vagyok, mellyel ki tudom egészíteni az oktatói, kutatói, fejlesztői munkámat.

Közel 10 éve kutatom a felsőoktatás humánerőforrás-fejlesztésének lehetőségeit és a nagyvállalatoknál alkalmazott HR fejlesztési módszerek alkalmazhatóságát az egyetemi szférában. Sok innovatív pedagógiai rendszert kidolgozásában és gyakorlati alkalmazásában veszek részt. Számos hazai és külföldi képzést szervezetünk és valósítottunk meg. Célom, hogy az innovatív elemek terjedjenek el a hazai képzési rendszerekben. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem Tanárképző Központjában egyetemi docensként dolgozom.

Mottó
„Ha elhatároztad, hogy valakinek feladatot adsz, és meggyőződtél róla, hogy méltó módon képes azt ellátni, hagyd, hogy önállóan tegye a dolgát. Bizalom nélkül képtelenség megosztani a felelősséget.” Tad Williams

 


 Képzőtársaink

Tóth Anna

25. éve házasságban élek. 9 gyermekünk van, 4 még velünk él, a többit engedjük el, szépen sorban felnőni. Debrecenben nőttem fel, orvos akartam lenni, az Orvosi Egyetemen kezdtem tanulni, majd Pesten folytattam. Az orvosi egyetem abban erősített meg, hogy segíteni szeretnék az embereken, de máshogy. Erre találtam 20 év múlva formát a SOTE Mentálhigiéné Intézetben, és a családterápiában majd pszichodrámában. Mind -három gyógyító hatású terápiás módszer, és segíteni tud embereken, kapcsolatokon, csoportokon. 9 gyermek nevelésében először tapasztalatot szereztem arról, amit később tanulni kezdtem, illetve tanítani.
Családok, párok kerestek meg minket, hogy gyereknevelésben, és párkapcsolati problémákban segítségükre legyünk. Saját tapasztalatom a családról, és párkapcsolatról igen gazdag, sok örömet, krízist, váltást, újrarendezést megéltünk már, és mondhatom sikeresen, Tanulmányaim sokat segítettek ennek a törvényszerűségeinek felismerésében, megértésében. Nőiségem fontos része az anyaság: a várandósság, és a természetes szülések megnyitottak olyan erőforrásokat bennem, melyek az önismeretem része azóta, és fontos pillére a személyiségemnek, és ezt tanítom nőtársaimnak.
Mottó
„A múltunkkal való foglakozás nélkül nem tudunk jelenben jól lenni, és jövőt tervezni.” Tóth Anna

 

Tóth András

Feleségemmel Annával kilenc közös gyermekünk van. Tanulmányaimat a Panonhalmi Bencés gimnázium érettségije után a Nyíregyházi Teológiai Főiskolán, majd a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a római Lateráni Egyetemen folytattam, Mindig is az emberekkel és az emberi kapcsolatokkal foglalkozó munka érdekelt. A jórészt elméleti tanulmányok mellett kerestem, hogy gyakorlatban hol tágíthatom a kompetenciáimat, így találtam rá a mentálhigiéné irányvonalára, és a Semmelweis Egyetemen diplomát szereztem Lelkigondozóként Szociális és Család Szakon. Ezek után végeztem el a családterapeuta és a pszichodráma vezetői képzést.
20 éve csoportok, közösségek vannak rám bízva és intézményvezetőként is dolgozhattam csapatépítésen, közösségfejlesztésen és szervezet felépítésen. Nagyon nagy hasznát vettem a pszichodramatista képzettségemnek. Tréningek alkalmával egy személy -központú, mégis csoportszemléletű attitűdben hiszek.
Mottó
„A lélek nem tesz semmit ok nélkül” R. T. Krüger

Kelemen Miklós

 

Tanítónak tanultam, hogy felsőfokú újságíróiskolai hallgató lehessek. A főiskola mellett dolgoztam a Magyar Rádióban. KMDe igazán mindig a mozgókép, a televíziózás vonzott. 1986-ban kezdtem a Győri Városi Televíziónál riporter gyakornokként, majd szerkesztőként és műsorvezetőként dolgoztam. Az évek során profi híradóssá váltam, és sportriporter is lettem. 1993-ban alapító tagja lehettem az ország egyik első vidéki kereskedelmi televíziójának, ahol kilenc évet húztam le, és vállaltam felelősséget egy csapat munkájáért. Ma már nem dolgozom a médiában. Tanítok és tanulok.

Tanítok is, mert rájöttem, hogy szeretek tanítani. Médiaismeretet középiskolásoknak éppúgy, mint marketingkommunikációs gyakorlatot egyetemi hallgatóknak. Majdnem tíz éve már, hogy először médiakommunikációs tréninget tartok cégvezetőknek. Azóta oktató kollégákat illetve versenyre készülő hallgatókat is igyekeztem rávezetni arra, miként lehet hatékonyabb kommunikációs szempontból az előadásuk.

 

Mottó

„A kommunikáció szabályait mindenkinek ismernie kell, aki sikert akar elérni az életben.” Vera F. Birkenbihl

 

 

 Dr. Földes Zoltán

FZ1973-ban kezdtem pedagógusi pályámat, amelyből több, mint 25 évet a felsőoktatásban, a műszaki tanárképzés oktatójaként dolgoztam, a konstruktív pedagógia, didaktika módszereinek átadásában, fejlesztésében.

Doktori disszertációmban is azt vizsgáltam, hogy a tanítási-tanulási folyamat rendszerében mely tényezők támogatják és melyek gátolják az eredményes tanulást és tanítást. Az ENCORE Magyar Konfliktuspedagógiai alapítvány képzésében ismerkedtem meg, az erőszakmentes konfliktuskezelés elméleti hátterével, és szereztem tapasztalatot a tréneri munkában.

Több, mint 10 éven keresztül trénerként vezettem többek között; a „Tanulásirányítás mesterfokon” az „Együtt a tanárok és tanulók lelki egészségéért”, az Asszertív kommunikáció és konfliktuskezelés gyakorlata az oktatásban” témákban akkreditált továbbképzéseket a megye pedagógusainak. Szakmai vezetőjeként és trénereként vezettem olyan módszertani és konfliktuskezelési tréningeket, ahol a résztvevő kollégák saját élményen keresztül tapasztalhatták meg az önismeret, az elfogadás, az erőszakmentes kommunikáció és az együttműködés pozitív hatásait a hatékony konfliktuskezelésben. Nagy öröm számomra, hogy feleségemmel együtt a házasságkötés előtt álló jegyespárok mentális felkészítésében vehetek részt, és érdeklődő házaspároknak tarthatunk konfliktuskezelési tréningeket.

Mottó

„A jövőtől csak az fél, aki a múltat nem tudja elengedni” Földes Zoltán

 

Dr. Földes Zoltánné, Cili

FZ_CiliTanári pályámat 1973-ban kezdtem biológia-testnevelő szakos tanárként. Elvégeztem a TF gyógytestnevelés kiegészítő szakát, és pályát módosítottam. Az ÁNTSZ Egészségnevelési osztályán kezdtem el dolgozni. Feladatkörömből és egyéni érdeklődésemből fakadóan munkám mellett folyamatos önképzésben vettem részt. Diplomát szereztem az első magyarországi Waldorf pedagógusképzésben. Elvégeztem a Magyar Pszichológiai Társaság autogén tréningvezetői képzését. Megismerkedtem az egészségmegőrzés számos módszerével, melyeket igyekeztem saját életembe beépíteni és munkám során másokkal is megismertetni.

Továbbképzéseket szerveztem és vezettem hosszú éveken át pedagógusoknak, egészségügyi dolgozóknak. Közel 20 éven át az Egészségvirág Egyesület trénereként akkreditált továbbképzések vezetésében szerzett tapasztalataim is meggyőztek arról, hogy mindnyájunknak szüksége van arra, hogy időt szánjunk önmagunkra. Kicsit álljunk meg, lépjünk ki a megszokott napi rutinból és tegyünk valamit testi-lelki egészségünkért.

Az ilyen alkalmak, mikor tét nélküli őszinte kapcsolatban lehetünk önmagunkkal és másokkal, segítenek az önismeretben, emberségben, szakmaiságban növekedni. A közös gondolkodás és beszélgetés a különböző témákról eszközül szolgál ahhoz, hogy tudatosabb, egészségesebb, boldogabb legyen életünk.

Mottó

„Minden napot, minden pillanatot úgy élj meg, ahogy adatik, abban a biztos tudatban, hogy minden a javadra válik” Földes Zoltáné, Cili

 

Ágoston EnikőAgoston_E2

Matematikus és matematika tanár, szaktanácsadó

Mentálhigiénés szakember, Coach, Pszichodráma asszisztens, diplomás asztrológus

Már gyerekként magukkal ragadtak családi és emberi történetek.

Azóta is misztikus élmény számomra és magával ragad, ha valakinek az élettörténetét megismerhetem. Minden élet és család történet egy csoda a maga racionális és irracionális sodrásával és tartalmaival.

Az ok-okozati összefüggések felkutatása miatt a Babes – Bolyai Tudomány Egyetemen 1994-ben Matematikus és matematika tanár végzettséget szereztem. Önismeretben való fejlődésemet és pszichológiai jártasságomat pedig segítésre szeretném felajánlani azoknak, akik szívesen fejlődnének és elfogadják, hogy a test, lélek és szellem egysége az emberi élet tudatosabb megéléséhez és megértéséhez segít.

A pszichológia és pszichiátria alapjaival a budapesti Semmelweis Egyetemen ismerkedtem és Mentálhigiénés szakember és Mentálhigiénés Szakpedagógus végzettséget szereztem. Ezt követően Budapesten szereztem a Coach végzettségemet. Az Autogén tréninget a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás egyesületnél volt lehetőségem megismerni. A Magyar Pszichodráma Egyesületnél lettem pszichodráma asszisztens.