Filmek, prezentációk

Értékek, tradíciók és megújulás – Nyári akadémia 2016 augusztus Győr Változó pedagógus szerepek a 21. Században – értékek, tradíciók és megújulás Továbbképzés határon túli magyar pedagógusok részére. A tanfolyam célja: A XXI. század pedagógiai szerep változások bemutatása. A gyakorlatban használható új módszertani elemek és eljárások ismertetése. Különös képen a Z és Y generációk tekintetében. Egyéni fejlesztési utak kialakítása. A képzésen kívül a résztvevők megismerhették Győr különlegességeit. Képzés helyszíne: Szent Orsolya Kollégium Képzés ideje: 2016. augusztus 08-12 Köszönet a közreműködőknek: Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közössége Pannonhalmi Apátság Nagy Róbert borász Jó és Jobb Hidegkonyha Kft Egyszerűen, érthetően, emberien - OTF
Szakoktatói szerepek humán aspektusai a XXI. században Továbbképzés határon túli magyar pedagógusok részére - BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2016 A szakoktatási terület számos eltérést mutat a köznevelési tendenciákhoz képest. A tanítványokat egy korábbi életszakaszukban orientálja egy szakma felé, akár készíti fel egy hivatásra. Itt a tanításban a szakemberré nevelés, a szakma szeretete, hozzáállás és munkamód átadása is jelentős szerepet kap. A technikai, technológiai váltások, a duális szakképzés kialakulása és az ebből következő tananyag változások lényegesen gyakoribbak. Ezen kívül a szakképzési rendszerbe bekerülő tanulók képességei, szociális hátterükben is jelentős különbségek figyelhetők meg. A szakoktatók a folyamatos változásban és teljesítésben kimerülhetnek, kiéghetnek, vagy ezt megelőzve tudatosan készülhetnek fel a változás kihívásaira. Ezt a célt kívánta szolgálni a képzés maga is. Helyszín: Nagykároly, Simion Barnutiu Szakközépiskola Célcsoport: Szakoktatók, mérnöktanárok, szakképzésben résztvevő oktatók Időpont: 2016. július 24-30 Egyszerűen, érthetően, emberien - OTF
„Rossz gyerekek márpedig nincsenek” – Nyári akadémia 2017 augusztus Győr „Rossz gyerekek márpedig nincsenek" - A játék, mint fejlesztő lehetőség a tanítási-tanulási folyamatban óvodáskortól a felnőttképzésig képzés Továbbképzés határon túli magyar pedagógusok részére. Célja: Olyan tanítási-tanulási folyamatot ismertessen, melyben a nem átlagos tanulókkal való foglalkozás kerül fókuszba. Saját élményű gyakorlatok révén segít felfedezni, hogy a fejlesztő-aktiváló erő a gyermek értékes tulajdonságainak felismerésében rejlik. Az úgynevezett rendellenességek mögött különleges adottságok rejlenek. A cselekvés alapú, játékos gyakorlatokra épülő módszertani eljárások segítségével a képzésen résztvevő pedagógusok gyermekközpontú, játékalapú, gyakorlatorientált feladatokban szereznek jártasságot. A képzésen kívül a résztvevők megismerhették Győr különlegességeit. Képzés helyszíne: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Képzés ideje: 2017. augusztus 07-11 Köszönet a közreműködőknek: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Pannonhalmi Apátság Nagy Róbert borász Győri Kékfestő Műhely Duna Kávéház & Bisztró Győr Egyszerűen, érthetően, emberien - OTF
A játék öröme, mint önismereti út a pedagógiában. 2017 július Szováta Mit szeretsz játszani? - Megmondom ki vagy! “Egy embert jobban meg lehet ismerni egy óra játék alatt, mint egy év beszélgetéssel.” A képzésen a játék hatóereje sajátélményű gyakorlatok révén került bemutatásra. Segített felfedezni, hogy a fejlesztő-aktiváló erő a gyermek értékes tulajdonságainak felismerésében és ahhoz kapcsolódó életerők mobilizálásában rejlik. A képzésen megismert játékok segítenek a saját és a tanulóink önismereti munkájában, amely a tanulást is olykor játékos önmegismeréssé változtathatja. A játékosság nagymértékben hozzájárul a tanulás iránti érdeklődés, lelkesedés felkeltéséhez, csoportkohézió, összetartozás, bizalom, önérvényesítés és együttműködés erősítéséhez. Számos gyakorlati példákat mutattunk be a tanulók fejlesztéséről. Az egy hetes képzés Szovátán a Teleki Oktatási Központban valósult meg 22 fő részvételével. A képzés a RMPSZ Bólyai Nyári Akadémiai sorozat keretében történt. Köszönet a munkájukért! Egyszerűen, érthetően, emberien - OTF
Az időről való gondolkodásunk, kicsit másként – Időről időre Mit kezdünk a napjainkkal? Mire való az időnk? Hogy értékeljük az életünk perceit. Ezeknek a kérdéseknek egyfajta értelmezése ez a rövid filmrészlet. A konkrét választ mindenki magába találja úgyis meg... Forrás: Időről időre /About Time/ angol film, 2013 Rendező: Richard Curtis http://www.oktataskutato.hu/ http://www.otftrening.hu Egyszerűen, érthetően, emberien - OTF
Tanári létformák, módszertani képzések Rövid bemutató film arról, hogy miként gondolkodunk az oktatásról és milyen elvekre építjük fel a képzéseinket. Egyszerűen, érthetően, emberien OTF
Gondolatok a hegyekről

Mi lenne, ha a tudásra is úgy tekintenénk, mint ahogy a hegyekről beszél egy helybéli székely, Szentjóbi Endre?
(forrás: Gyergyói-havasok 2. - a Maros és az Olt bölcsője)

Szalontüdő

Egy rövid film, mely képzéseken, oktatásban jól használható, korosztálytól függetlenül. Az előítéletről és a félreértésről szól.

Érdemes úgy megmutatni, hogy 5 perc 25 másodpercnél megállítjuk a videót, majd megkérjük a képzésen résztvevőket, hogy foglalják össze az eddig történteket. Majd véleményezés nélkül folytatjuk a filmet.

Kezdődjék az oktatás forradalma!

Ebben a vicces nyomon megrendítően őszinte videóban Sir Ken Robinson javasolja az oktatás radikális elmozdulását a standardizált iskoláktól a személyre szabott tanulás irányában. Oda, ahol a gyerekek "természetes tehetsége" virágozhat. Dönteni érdemes, hogy a lineáris oktatási modellt követjük, vagy az organikusan felépített modellt próbáljuk ki. "Mert az emberi tehetség elképesztően sokféle!" -Sir Ken Robinson

Az önálló tanulás gyakorlati megvalósítása

Indiai oktatási tudós Sugata Mitra ebben a videóban azzal foglalkozik, ami az egyik legnagyobb probléma a globális oktatási színtéren:  a legjobb tanárok és az iskolák nem ott vannak, ahol a legnagyobb szükség van. Akkor mégis hogy lehet egy gyerekeket, motivált állapotban, önálló felügyelt nélkül rávenni arra, hogy tanuljon? E videó segítségével át lehet gondolni a saját oktatásunk gyakorlatát. Esetleg néhány ötletet is meríthetünk! Ha ott, Nekik sikerült, akkor nekünk is sikerülhet!

A sebezhetőség ereje – The power of vulnerability

Brene Brown az emberi kapcsolatokat tanulmányozza. Saját példáján keresztül beszél arról, hogy sebezhetőségünket  milyen módokon próbáljuk elfedni és azért milyen árat fizetünk. A sebezhetőség vállalása önmagunk elfogadásának őszinte és bátor útja, amely kapcsolataink bensőséges megéléséhez és a fejlődéshez alapvetően szükséges.

A Burn out jelenség és megelőzésének módszerei – Dr. Varga Gábor (előadó)

Burn out: A kiégés olyan lelki állapot, melyet rossz közérzet, érzelmi-fizikai-lelki kimerülés, kétségbeesés, reménytelenség, akár életuntság is jellemezhet. Okai lehetnek a hosszú munkaidő, megterhelő igénybevétel, nagy felelősség, feszültség teli légkör, erkölcsi és anyagi megbecsülés hiánya, adminisztratív terhek, előrejutási lehetőségek limitjei, kollegiális együttműködés hiánya, vagy rossz az egyén megküzdési stratégiái.  Megelőzhető-e? Milyen eszközökkel? Felvétel a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2012-0006 pályázat keretein belül került felvételre 2013. 11. 12-én

A világ és az ember nyilvánvaló titkai – Dr. Vekerdy Tamás

Mit érdemes megtanulni? Be kell-e fejezni az "anyagot"? Mit mér az osztályzat? És mit nem. Nyolcféle intelligencia. Képezhetetlenek, rossz tanulók, tompák, mulyák - lassúak és későn érők - sikerei az életben. A differenciálás. Mit tudsz? - vagy: mit nem tudsz? Ájulás, rosszullét - avagy: "a patológia helye a tudományok rendszerében". Tervezd meg! Kulcsszavak: élmény és öröm! Felvétel a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2012-0006 pályázat keretein belül került felvételre

Az érzelmek logikája – Mérő László

Az érzelmek a logikus gondolkodásban is jelen vannak, sőt, hiányukat éppen a racionális gondolkodás sínyli meg elsősorban. És ez nemcsak a pozitív érzelmekre érvényes: egy rossz hangulat vagy hirtelen düh javíthatja gondolkodásunk minőségét, és akár az üzleti döntéshozatalban is segíthet. Vajon mi az érzelmek szerepe a gondolkodásban és a gazdaságban, melyek a rosszkedv előnyei, mit jelent valójában az érzelmi intelligencia?  Felvétel a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2012-0006 pályázat keretein belül került felvételre 2015. 02. 18-án.

Élettapasztalat Életbölcsesség – Pál Ferenc

Hogyan válhatnak mindig elérhető erőforrássá a pozitív életeseményeink?
Hogyan alakítsuk át a negatív élettapasztalatainkat, hogy segítsék a fejlődésünket?
Mit kezdhetünk a negatív emlékeinkkel, hogy ne jelentsenek akadályt az életünkben?
Hogyan tanulhatunk a tapasztalatainkból? Felvétel a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2012-0006 pályázat keretein belül került felvételreF

Improvizációs színházi előadás – ImpróExam

Oktatás improvizálása. Az Improvizációs színház győri helyi kezdeményezésként 2008 óta színesíti a győri kulturális események kínálatát és szórakoztatja a közönséget. Az elmúlt 7 évben több, mint 100 alkalommal játszott interaktív előadásokat, bejárta az országot Miskolctól Pécsig. Rögtönzéses játékainkat különböző formátumokban kínáljuk.   Felvétel a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2012-0006 pályázat keretein belül került felvételre.